Renovering av badrum

Det finns en gräns för hur mycket man kan göra med ett badrum genom att pyssla med inredningen. För dig som verkligen vill kunna designa ditt badrum precis som du vill så krävs någonting mer – en badrumsrenovering. Om du renoverar badrummet så kommer du att kunna få det precis som du vill (begränsat av rummets utformning, förstås). Vill du ha vackert kakel på golvet eller till och med marmor i stället för den där tråkiga plastmattan? Gör det i samband med renoveringen så blir allting så mycket enklare. Självklart finns det också en del nackdelar med att renovera badrummet, inte minst då att det är svårt eller omöjligt att använda det under den tid som renoveringen pågår. Har man då inget extra badrum så är det inte så trevligt att bo kvar i sin bostad under den tid som renoveringen pågår.

Störningarna i vardagslivet är ett problem som går att lösa, och det finns många skäl till att renovera badrummet förutom att kunna designa det som man vill. Badrumsrenovering är någonting som förr eller senare kommer att bli nödvändigt, och gör man det förr så har man större möjligheter att bestämma exakt när den ska ske.

Andra fördelar med att renovera badrummet
En av de stora fördelarna som kommer att komma som en följd av en badrumsrenovering är att värdet på bostaden kommer att öka. I bästa fall kan värdet till och med öka mer än kostnaden för renoveringen, även om det är långt ifrån säkert. Men en rejäl värdeökning på bostaden är oundviklig.

En annan fördel med att renovera badrummet är att det kan spara pengar på sikt. Om det finns en antydan till problem med fukt och mögel så är det bäst att ordna det så tidigt som möjligt. Ju längre man väntar desto mer omfattande kommer den renovering som krävs att bli. Det leder självklart till att den också blir mycket dyrare och i värsta fall kan det också göra att renoveringen tar månader att genomföra.

Renovering till bra pris
En riktig badrumsrenovering är ingenting man kan göra själv. Gör man det är risken överhängande att man gör saker och ting värre. Dessutom kommer värdet på bostaden att sjunka drastiskt oavsett om du gör ett lysande eller ett dåligt jobb, helt enkelt för att du inte är en professionell badrumsrenoverare. Första steget i en badrumsrenovering, att ta bord all inredning, toalettstol, riva upp väggar och golv och så vidare är den del man kan försöka sig på själv, men här finns risken att man orsakar skador på rör och ledningar, vilket givetvis är dåligt. Bäst är att överlåta även detta till badrumsrenoveringsfirman som man anlitar.

För att få din badrumsrenovering till bästa pris bör du ta in offerter från flera olika badrumsrenoverare. Kolla också upp vad för sorts omdömen som finns om dem på nätet – du vill definitivt inte anlita en badrumsrenoverare som har flera dåliga jobb bakom sig. Ta in anbud från de som verkar pålitliga, jämför dem och välj sedan det som verkar bäst.